Riving

Løvdal Service AS utfører rivningsoppdrag innen rivning av mindre bygninger. Dette kan eksempelvis være rivning av eneboliger, tomannsboliger, garasjer, mindre lagerbygg og fritidsboliger. Alle rivningsprosjekter utføres med forsiktighet, og med sikkerhet først. Løvdal Service har lang erfaring innen rivning, og for dette bruker vi gravemaskin påmontert klo. Vi kan også ta på oss pigging av betong. Alt avfall fra riving vil bli behandlet etter gjeldende regler og levert til godkjent mottak.